1 Ashwini Bhat K. ★ 1702 points 2 Malvika Bansod ★ 2292 points 3 Ira Sharma ★ 1976 points 4 Vaidehi Choudhari ★ 1901 points 5 Ashmita Chaliha ★ 1855
1 Siril Varma S. S. ★ 2314 points 2 Ansal Yadav ★ 2142 points 3 Kartikey Gulshan Kumar ★ 1909 points 4 Aryamann Tandon ★ 1751 points 5 Rahul Yadav
14 KIDAMBI Srikanth 56,499 / 26 15 SAI PRANEETH B. 56,467 / 23 24 Lakshya SEN 46,597 / 24 28 Sameer VERMA 45,319 / 25 30 PRANNOY H. S. 43,535
7 PUSARLA V. Sindhu 82,434 / 25 19 Saina NEHWAL 49,257 / 23 91 Ashmita CHALIHA 19,945 / 10 96 Mugdha AGREY 19,160 / 14 103 AAKARSHI KASHYAP 18,170 /