1 Ashwini Bhat K. ★ 1702 points 2 Malvika Bansod ★ 2292 points 3 Ira Sharma ★ 1976 points 4 Vaidehi Choudhari ★ 1901 points 5 Ashmita Chaliha ★ 1855
1 Siril Varma S. S. ★ 2314 points 2 Ansal Yadav ★ 2142 points 3 Kartikey Gulshan Kumar ★ 1909 points 4 Aryamann Tandon ★ 1751 points 5 Rahul Yadav